Home » Thơ văn

Thơ văn

Tháng bảy, Lý Sơn!

1. Tháng bảy, Lý Sơn này biển vẫn tràn từng cơn nồm nam lồng lộng. Tôi âm thầm đếm nhịp thời gian. Bước chân đưa tôi về nơi bến nắng. Vẫn những thân dừa già mà vắng bóng anh. Gió cứ vô tình thổi chi mãi rát mặt lắm gió ơi! Hơn bốn mươi năm, ngày ra đi anh ôm …

Read More »